Traduir el meu projecte

A la pàgina del teu projecte, a la barra de navegació d’edició del projecte ubicada a la part superior, fes clic a la secció "El meu projecte". Veuràs una pestanya anomenada "Afegeix un nou idioma".

Recorda que has de traduir les recompenses també!

Té més preguntes? Enviar una sol·lictud