Vista prèvia de la pàgina del meu projecte

Quan treballis a la pàgina del teu projecte, veuràs l'enllaç "Veure el meu projecte" amb una icona en forma d'ull en la barra de navegació de l'edició del projecte. Això et portarà a la pàgina del projecte, tal i com es mostrarà a tothom.

Té més preguntes? Enviar una sol·lictud