Vista prèvia de la pàgina del meu projecte

Quan es treballa en el projecte de la pàgina, hi ha una icona en forma de fletxa a la barra de navegació d'edició del projecte. Això et portarà a la pàgina del projecte, tal i com es mostraria a tothom.

¿Tiene más preguntas? Enviar una solicitud