Editar fons de la meva campanya

Per defecte, la pàgina de projecte té un fons gris clar. Pots canviar-lo des de la pàgina d'edició del projecte, canviant el color o incloent una imatge de fons.

Per editar el teu fons, ves a la pàgina del projecte i fes clic a la barra de navegació d’edició del projecte a l'enllaç "El meu projecte". (Si ja has publicat la seva campanya, busca l'enllaç Edita el meu contingut primer). En aquesta pàgina, fes clic a l'última secció, "Personalitzar el fons". Aquí, es pot:

  • Inserir una imatge: l'arxiu ha d'estar a l'equip. Les dimensions recomanades són 640x360 i el format ha de ser un dels següents: JPEG, JPG, GIF o PNG;
  • Edita el color de fons, o bé fent clic al quadre de color i seleccionant el color desitjat o introduint el codi hexadecimal del color.
Té més preguntes? Enviar una sol·lictud