Com funciona una campanya de finançament col·lectiu amb recompensa a Ulule?

Per garantir que els imports demanats pels propietaris dels projectes són realistes i coherents amb les seves necessitats, es defineixen un període de temps limitat i un import mínim específic per a la campanya de captació de fons.

Per exemple, imaginem que dos cineastes (diguem-los Joan i Pep) volen fer un curtmetratge. En Joan i en Pep fan els seus càlculs i s'adonen que els calen 6.000 euros per cobrir els costos de filmar el curt. Per a en Joan i en Pep i altres persones que volen finançar projectes, és més clar, efectiu i transparent tenir per avançat tots els fons que necessiten.

D'aquesta manera, és menys probable que els donants se sentin decebuts o que els propietaris dels projectes es trobin en una situació en què els falten calers. Dit d'una altra manera, si en Joan i en Pep "només" recapten 4.000 euros, potser no tindran prou diners per finançar completament el seu projecte. Per tant, la captació de fons amb un "import objectiu" és una forma de garantir que el propietari del projecte assumeixi tota la responsabilitat del projecte i sigui transparent en explicar als donants com es faran servir exactament els seus diners.

Ulule és la primera plataforma que ofereix dos tipus de captació de fons: el gestor del projecte pot establir un objectiu financer o una quantitat d'objectes / articles per vendre anticipadament.

En el cas d'una subscripció (o venda anticipada), el propietari del projecte haurà de fixar un preu i la quantitat mínima de comandes anticipades necessària per produir el seu producte o fer realitat la seva idea.

Té més preguntes? Enviar una sol·lictud