De U-vormige curve van crowdfunding

Bij Ulule houden wij ervan om data te analyseren. Dit helpt om de onderliggende dynamiek van crowdfunding te begrijpen en zo de fondsenwerving te maximaliseren. We bestuderen in dit artikel de ingezamelde fondsen in het kader van de "timing" van de campagne. Verzamelen wij meer in het begin? Op het einde? Is het een lineair verhouding?

Om deze vragen te beantwoorden, analyseerden we de gegevens van 212.875 bijdragen gemaakt voor 5085 projecten tijdens de eerste 3 jaar van Ulule's activiteit.

We zien heel duidelijk dat deze curve een U-vorm heeft. De crowdfunding campagnes halen dus veel op in het begin, nog meer op het einde en het minste in het midden. Deze statistiek bevestigt wat we al langer wisten bij Ulule: de twee sleutelmomenten tijdens een inzameling zijn de lancering en de eindsprint.

Verklaring

Aan het begin van een campagne start een projecteigenaar telkens met het optrommelen van zijn 1e cirkel. Hier in zitten zijn familie, vrienden, fans, … Kortom zijn directe netwerk van personen die reeds over het project gehoord hebben en die het erg snel zullen funden om zo te tonen dat ze de projecteigenaar graag helpen om zijn droom te verwezenlijken. Deze fase is cruciaal om het sneeuwbaleffect te kunnen lanceren dat essentieel is voor het succes van de crowdfunding campagne. Het wordt intens gedeeld op sociale netwerken en er worden hoge fondsen ingezameld.

Halverwege de campagne, is het "komkommertijd". De vroege vogels (meest fervente aanhangers van het project) hebben het project reeds gesteund. De 2e en 3e kringen van potentiële funders die het project ontdekken tijdens deze periode zijn zonder twijfel geïnteresseerd, maar omdat ze vaststellen dat er nog wat tijd resteert om deel te nemen zal een aanzienlijk deel van deze groep zeggen “leuk initiatief maar ik kom later wel terug om dit te steunen". Dit is het uitsteleffect. De inzameling van de fondsen is daardoor lager tijdens deze periode.

Aan het eind van de inzameling gaat alles heel snel. Het is niet langer mogelijk om je steun uit te stellen, er resten nog maar een paar dagen om de doelstelling te behalen of te overtreffen! Alle mensen die het project willen zien slagen zullen nu alles uit de kast halen en het volop delen op sociale netwerken. De 2e en 3e cirkel maken snel hun bijdragen en iedereen wordt gemobiliseerd. Dit veroorzaakt een nogal spectaculair herstel van de inzameling van de fondsen: bijna 20% van de totale doelstelling worden ingezameld tijdens de laatste 4 dagen.

Aan de finish: een mooie U-curve !

Natuurlijk zijn deze resultaten gebaseerd op de som van vele projecten, dus dit kan aanzienlijk variëren naargelang je evenementen tijdens jouw campagne (publicatie van een artikel over je project op een blog of in de pers, radio interview, tv, enz. ) waardoor jouw histogram misschien niet zo’n mooie U zal vormen.


Wat kan je hier uit leren voor jouw crowdfunding campagne ?

We zeggen het je al een lange tijd: de kortere campagnes zijn de beste! De belangrijkste fasen zijn het begin en het einde. Hoe meer je de duur van je campagne verlengt, hoe langer je je in de "komkommertijd" zal bevinden. De projecteigenaar loopt het risico om gedemotiveerd te geraken, te denken dat hij zijn doelstelling niet zal behalen aan dit tempo, hoewel dat de eindfase een versnelling van de frequentie van de bijdragen met zich meebrengt.


Het is beter om je campagne goed voor te bereiden, het profiel van je potentieel geïnteresseerde mensen te identificeren en ook de geschikte kanalen te benoemen om deze te kunnen bereiken, dan een lange campagne te houden om het gebrek aan voorbereiding te compenseren. Een crowdfunding campagne is meer een sprint dan een marathon. Om dit goed te laten werken, moet er voortdurend activiteit zijn op jouw project pagina, in het gepubliceerde nieuwsberichten, enz. Denk aan kort en intensief in plaats van lang en versleten. Het zal veel effectiever zijn.

Om verder te gaan : constructie van de curve

Crowdfunding campagnes hebben op Ulule een verschillende duur, gaande van 1 tot 90 dagen, met een gemiddelde duur van 45 dagen. Om deze curve te kunnen construeren en een vergelijking te kunnen maken ondanks de verschillende duur van de campagnes, heb ik de dagen waarop er werd bijgedragen tot het project uitgedrukt in een percentage van de voortgang van de campagne. Bijvoorbeeld, wanneer bij een campagne van 45 dagen een bijdrage gemaakt wordt op de 20e dag, gebeurt ze op 20/45 = 44 % van het einde van de campagne. Daarna volstaat het om de verzamelde fondsen op te tellen per percentage en om ze te hergroeperen per schijf van 10%. Zo komen we tot een histogram van tien staven met de ingezamelde fondsen van 0% tot 10% vooruitgang, 11% tot 20% vooruitgang, enz.

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen