Welke projecten komen in aanmerking?

Alle projecten met een creatieve, artistieke of maatschappelijke doelstelling komen in aanmerking, behalve:

  • Onvolledige projecten: zonder presentatie van de projecteigenaar, budget, rewards, communicatieplan, enz.;
  • Projecten zonder collectief draagvlak of community-minded resultaat, genre “de financiering van mijn studies in de Verenigde Staten”...;
  • De financiering van medische of veterinaire kosten;
  • Projecten met bedoelingen of resultaten die racistisch, gewelddadig, beledigend, lasterlijk, revisionistisch of pedofiel zijn of oorlogsmisdaden goedpraten of aanzetten tot moord, zelfmoord, discriminatie of haat;
  • Projecten die fysieke schade kunnen berokkenen aan de projecteigenaar of schenkers van het project;
  • Projecten waarvan de inhoud is ontleend aan auteursrechtelijk beschermd werk zonder toestemming;
  • Financiering van politieke partijen, ideologische bewegingen, religies of sekten;
  • Projecten die reeds een campagne lopende hebben op een ander crowdfunding platform.

Opmerking: je kan je project volledig of gedeeltelijk financieren. Je mag een onderdeel van je project of zelfs een nevenproject financieren, op voorwaarde dat je hierover transparant bent naar je funders toe.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen