Hoe gaat een crowdfunding campagne op Ulule in zijn werk?

Om te garanderen dat de bedragen die projecteigenaars vragen realistisch zijn en overeenkomen met wat ze nodig hebben, wordt er een bepaalde periode en specifiek minimumbedrag voor de crowdfunding campagne bepaald.

Bijvoorbeeld: twee filmmakers (we noemen ze Jan & Julie) willen een kortfilm maken. Jan & Julie stellen een budget op en berekenen dat ze 6.000 euro nodig hebben om de kosten te dekken voor het maken van de film. Voor Jan & Julie, alsook voor hun funders, is het duidelijker, doeltreffender en transparanter om volledig open te zijn over het vereiste bedrag.

Zo is de kans kleiner dat funders teleurgesteld zouden zijn of dat projecteigenaars geld tekort zouden komen. Met andere woorden, als Jan & Julie 'slechts' 4.000 euro zouden inzamelen, hebben ze wellicht niet genoeg geld om hun project helemaal te financieren. Dus crowdfunding met een op voorhand bepaald ‘streefbedrag’ is een manier om te garanderen dat de projecteigenaar de verantwoordelijkheid voor het project op zich neemt en op een transparante manier uitlegt aan funders hoe hun bijdrage gebruikt zal worden.

Ulule is het eerste platform waarop twee soorten crowdfunding campagnes aangeboden worden: de projecteigenaar kan ofwel een gewenst budget inzamelen, ofwel een minimum aantal voorwerpen/items die hij/zij wilt voorverkopen.

In geval van een voorverkoop- of presale campagne moet de projecteigenaar vooraf de prijs en het minimum aantal bestellingen bepalen die nodig zijn om zijn product/idee te produceren.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen